कुखुरामा खोप कहिले र कहाँ लगाउँने ? मनिष कुमार पाल


मनिष कुमार पाल
लम्जुङ कृषि क्याम्पस,सुन्दरबजार

हाम्रो  देश नेपालमा कुखुरा पालन पेशा निकै नै फस्टाएको देखिन्छ। यो पेशा थोरै जग्गा तथा कम लगानि मै सञ्चालन गर्न सकिन्छ। मासिक तथा बार्षिक आयश्रोत  कम भएका ब्यक्तिहरुको लागि थप आयआर्जन गर्न कुखुरा पालन अति नै लाभदायि मानिन्छ।

ब्यबसायिक कुखुरा पालन गर्दा कुखुरामा कुनै प्रकारको रोगले सँक्रमण नहुनको निम्ति बिभिन्न समयमा उचित खोप दिनु पर्छ।

बा्रेईलर कुखुरामा खोप दिने तालिका 
* दिने चल्लालाई रानिखेत बिरुद्धको एफ १ भ्याक्सिन नाक अथवा आँखामा १ थोपा दिने।
* १४ दिनमा गम्बोरो बिरुद्धको गम्बोरो ईन्टरमिडिएट (जिवित) खोप नाक वा आँखामा दिने।
* २१ दिनमा फेरि रानिखेत बिरुद्धको रानिखेत एफ १ वा लासोटा भ्याक्सिन नाक अथवा आँखामा वा पानिमा मिलाएर दिने।
* २८ दिनमा फेरि गम्बोरो रोग बिरुद्धको गम्बोरो ईन्टरमिडिएट (जिवित) भ्याक्सिन नाक अथवा आँखामा वा पानिमा मिसाएर दिने।
   

लेयर्स कुखुरामा खोप दिने तालिका

* १ दिने चल्लामा मरेक्स रोग बिरुद्धको सि भि १९८८ वा एस१ वा बि१ खोप चल्लामा दिने।

* ५ देखि ७ दिनमा रानिखेत बिरुद्धको एफ १ लासोटा भ्याक्सिन आखाँमा १ थोपा दिने।

* देखि १२ दिनमा गम्बोरो रोग बिरुद्धको गम्बोरो ईन्टरमिडिएट भ्याक्सिन आँखामा १ थोपा दिने।

* १८ देखि २० दिनमा फेरि मरेक्स रोग बिरुद्धको एच भि टि फ्रिज हाईड्रेड खोप ०.२ मि लि छालामा दिने।

* २४ देखि २६ दिनमा फेरि गम्बोरो रोग बिरुद्धको गम्बोरो ईन्टरमिडिएट भ्याक्सिन पानिमा मिलाएर दिने।

* २८ देखि ३० दिनमा फेरि रानिखेत बिरुद्धको आई बि लासोटा खोप पानिमा मिसाई  दिने।

* ४२ दिनमा फाउल पोकस बिरुद्धको भ्याक्सिन पखेटामा दिने।

* ५० दिनमा फेरि रानिखेत बिरुद्धको लासोटा आई बि खोप पानिमा मिसाई दिने।

* देखि १० हप्तामा  फेरि रानिखेत बिरुद्धको आर १ बि खोप मासमा दिने।

* १२ देखि १४ हप्तामा फेरि फाउल पक्स बिरुद्धको खोप पखेटामा दिने।
* १५ हप्तामा आई बि बिरुद्धको आई बि एच १२० खोप पानिमा मिसाएर दिने।

* १६ हप्तामा फेरि रानिखेत बिरुद्धको एफ१ लासोटा खोप पानिमा मिसाएर दिने।

माथि उल्लेख गरे अनुसारको खोप लगाईसके पशचात अधिकतम उत्पादन अवस्थामा कुखुरा आइसके पछि प्रत्येक २ महिनामा आई. बि र लासोटा भ्याक्सिन दिदै जानु पर्छ।

 

तपाईंको खबर

तपाईंसँग कुनैपनि खबर, लेख, सुझाव, कार्यक्रम वा अन्य कुनै जानकारी आदि छ भने कृपया

janapukar@gmail.com मा पठाउनुहोला ।

Top